ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KISA TARİHÇESİ
OMORFO (GÜZELYURT) DÖNEMİ
Kurumumuz 1937-1938 Öğretim yılında Güzelyurt’ta, “Omorfo Öğretmen Koleji” adıyla açılmıştır. Omorfo Öğretmen Koleji'nde Türk ve Rum erkek öğrenciler yatılı olarak okumaktaydılar. Giriş sınavının yanı sıra “Ordinary” İngilizce sınavıyla öğrenci alınmaktaydı.
Kolej müdürü, pedagojik yönden akademik çalışmalar yapmış kişiler olarak İngiliz yönetimince atandığı için ilk müdürler İngilizdi. Öğretmenler ise (Kıbrıslı Türk-Rum-İngiliz) karmaydı. Öğretim Dili İngilizceydi. Ancak haftada iki ya da üç saatlik olmak üzere, Kıbrıslı Rumlar için Yunanca, Kıbrıslı Türkler için de Türkçe dersleri yapılmaktaydı.
Dersler kültürel, mesleki ve temel beceri ağırlıklıydı. Tarih, coğrafya, matematik gibi derslerin yanı sıra eğitim bilimine yönelik dersler ve metot dersleri verilmekteydi. Öğretmen Koleiji’nde beceri ağırlıklı derslere çok önem verilmekteydi. Tarım, el sanatları-iş eğitimi, müzik, beden eğitimi ve resim gibi derslerin yoğunlaştığı bir programa sahip olan Öğretmen Koleji’nde, mesleki derslere ilişkin beceriler uygulama dersleriyle sağlanmaktaydı. Uygulama için merkez ve köy okullarına gidilmekteydi. Hatta bir dönem ilk yıl uygulama yapılmış, sonra iki yıl ders alınmıştır. Bu uygulama çok uzun sürmemiştir.
________________________________________
1940’lı Yıllar
Bu yıllarda Öğretmen Koleji Giriş Sınavı’nı kazanmak ve bir sınıf öğretmeninin gözetiminde, Kolej Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bir yıl gözlem yapmış olmak koşullarıyla kadın öğretmen de yetiştirilmeye başlanmıştır. 1943’te Türk ve Rum kadınlar için iki ayrı öğretmen eğitimi merkezi kurulmuştur. Bu merkezin öğrencileri ders yılını bu merkeze bağlı şehir okullarında uygulama yaparak, daha sonra eğitim dersleri görerek iki yıllık sürelerini doldurmaktaydılar. Bu merkezde Kıbrıslı Türklerin öğretim dili Türkçe, Kıbrıslı Rumların ise Rumca olmuştur.
________________________________________
1958’li Yıllar
Her iki toplumun kız ve erkek öğrencilerine hizmet amacıyla 1958 yılında Lefkoşa Rum tarafına yeni bir okul yaptırılmıştır. Ancak 1958’deki toplumlar arası olaylar nedeniyle Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin bir arada öğrenim görmesi mümkün olmamıştır. Dolayısıyla yeni bina tümüyle Kıbrıslı Rumlara kalmıştır. Kıbrıslı Türklere de Baf Kapısı’na yakın Terresanta’da bir bina verilmiştir. Öğretmen Koleji’nin İlk Kıbrıslı Türk müdürü Halil Direkoğlu olmuştur.
________________________________________
1960’lı Yıllar
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Türkiye’den öğretmenler getirtilmiştir. Gelen öğretmenlerin hepsi de alanlarında çok iyi yetişmiş kişilerdi. Örneğin Fevzi Selen, Türkiye’den gelip Öğretmen Koleji’nde hizmet veren ilk öğretmen ve yöneticilerden birisiydi. Öğretmen Koleji, 1969-1970 öğretim yılında şimdiki Devlet Halk ve Sanat Müziği Binası’na, yani eski İdadi Binası’na taşındı. 1974’e kadar burada öğretim yapıldı. 1974 Barış Harekatı sonrasında, 1974-1975 ders yılında Öğretmen Koleji Girne’ye taşınmıştır.
________________________________________
1990’lı Yıllar ve Günümüz
1990 yılında Öğretmen Koleji Lefkoşa Küçük Kaymaklı’ya taşınmıştır. 1994-95 Öğretim yılında ise Atatürk İlkokulu’nun binasına taşınmıştır. 1999 Yılında Lefkoşa Dumlupınar bölgesindeki yeni binasında eğitime hizmet vermeye başlamıştır. 2000 yılında ise yeni yasa ile Atatürk Öğretmen Akademisi’ne dönüşmüştür. Atatürk Öğretmen Akademisi, günümüzde alanlarında yetkin bir akademik kadro, personel ve seçkin öğrenciler ile eğitim etkinliklerini sürdürmektedir. Bağımsız bir kampüs anlayışıyla özellikle öğretmen yetiştirmeye odaklanan ve bu konuda uzmanlaşmış olan Akademi, K.K.T.C. Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kontenjana göre ihtiyaç duyulan, az sayıda, seçilmiş bir öğrenci popülasyonuna en üst düzeyde kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.
K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumumuz 4 Yıllık bir programla İlköğretime sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektedir. Ayrıca, üniversite mezunlarına yönelik Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla devam ettirmektedir. Tüm öğretim üyeleri ve öğrencileriyle K.K.T.C.’nin gelecek nesillerini çağdaş, demokratik, öz kültürüne sadık, bilim, sanat ve spora ilgi ve sevgi duyan vatandaşlar olarak yetiştirmeyi görev bilen Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs Türkleri’nin yüksek öğrenimde en eski öğretmen yetiştirme kurumu olarak kültürel ve tarihsel önemini her zaman korumaktadır.
Atatürk Öğretmen Akademisi IUSRC (International Universities Search and Rescue Council) üyesidir.