ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞR. BÖL PROGRAMI
 A : Alan Bilgisi    GK : Genel Kültür    MB : Meslek Bilgisi
Toplam Kredi :142
  I. YARIYIL   T U K     II. YARIYIL   T U K
OKL 101 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim  A 2 0 2 OKL 110 Türkçe II : Sözlü Anlatım GK 2 0 2
OKL 102 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş A 3 0 3 OKL 111 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I GK 1 2 2
OKL 103 Türkçe I : Yazılı Anlatım GK 2 0 2 OKL 112 Erken Çocuk Döneminde Gelişim ve Eğitim GK 2 0 2
OKL 104 Kıbrıs Tarihi GK 2 0 2 OKL 113 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2
OKL 105 Yabancı Dil GK 2 0 2 OKL 114 Eğitim Psikolojisi MB 3 0 3
OKL 106 Eğitim Bilimine Giriş MB 3 0 3 OKL 115 Müzik A 1 2 2
OKL 107 Kıbrıs Türk Kültürü A 1 2 2 OKL 116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi A 2 0 2
OKL 117 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi A 3 0 3              
Toplam 19              
Toplam 15
    III. YARIYIL   T U K     IV. YARIYIL   T U K
OKL 212 Çocuk Ruh Sağlığı A 3 0 3 OKL 210 Okulöncesinde Sınıf Yönetimi MB 2 2 3
OKL 202 Erken Çocuklukta Fen eğitimi A 2 2 3 OKL 211 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi A 3 0 3
OKL 203 Seçmeli I A 3 0 3 OKL 201 Erken Çocukluk Oyun Gelişimi ve Eğitimi A 3 0 3
OKL 204 Okulöncesi Eğitimde Program ve Geliştirilmesi A 2 2 3 OKL 213 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama A 2 2 3
OKL 205 Yabancı Dil Öğretim I GK 2 0 2 OKL 214 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi A 1 2 2
OKL 207 Beden Eğitimi A 1 2 2 OKL 215 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II GK 1 2 2
OKL 208 Okul Deneyimi MB 1 4 3 OKL 216 Oğretim  İlke ve Yöntemleri MB 3 0 3
Toplam 19 OKL 217 Yabancı Dil Öğretim II A 2 0 2
Toplam 21
    V. YARIYIL   T U K     VI. YARIYIL   T U K
              OKL 301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi A 2 2 3
OKL 317 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı MB 2 2 3 OKL 309 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi MB 2 2 3
OKL 302 Müzik Öğretimi A 1 2 2 OKL 311 Eğitim Sosyolojisi GK 2 0 2
OKL 304 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri A 3 0 3 OKL 312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri GK 2 0 2
OKL 305 Yabancı Dil Öğretimi III GK 2 0 2 OKL 313 Aile Eğitimi  ve Katılımı A 2 0 2
OKL 306 Türk Eğitim Tarihi GK 2 0 2 OKL 314 Özel Eğitime Giriş MB 2 0 2
OKL 307 Çocuk Edebiyatı A 2 0 2 OKL 315 Ölçme ve Değerlendirme MB 3 0 3
OKL 308 Öğretmenlik Uygulaması I MB 1 4 3 OKL 316 Öğretmenlik Uygulaması II MB 1 4 3
OKL 310 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi A 2 2 3              
Toplam 20 Toplam 20
    VII. YARIYIL   T U K     VIII. YARIYIL   T U K
OKL 401 Topluma Hizmet Uygulaması A 1 2 2 OKL 419 Araştırma Projesi 2 A 0 0 0
OKL 402 Seçmeli II MB 2 0 2 OKL 411 Seçmeli III GK 1 2 2
OKL 403 Trafik ve İlkyardım A 2 0 2 OKL 412 Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi A 2 0 2
OKL 404 Erken Çocuklukta Rehberlik Hizmetleri MB 3 0 3 OKL 413 Seçmeli IV A 3 0 3
OKL 405 Öğretmenlik Uygulaması III MB 1 4 3 OKL 415 Öğretmenlik Uygulaması IV MB 1 4 3
OKL 406 Erken Çocuklukta Kaynaştırma MB 2 0 2 OKL 416 Erken Çocukluk Eğitim Politikaları A 1 2 2
OKL 407 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2
OKL 410 Araştırma Projesi 1 A 0 0 0 Toplam 12
Toplam 16

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS TANIMLARI

 

I. YARIYIL

  

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri, Kıbrıs ve dünyada erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk eğitiminde temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi, dünyada Kıbrıs ve Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu, çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.

 

TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM                                                                                                 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

KIBRIS TARİHİ

Kıbrıs tarihinin genel amacı öğretmen adaylarının kıbrıs tarihi konusunda yeterli olarak bilgilenmelerini sağlamak ve ilkokul çağındaki çocukların yaşadıkları topraklar hakkında yeterli bilgilere sahip olarak yetişmelerine olanak  sağlamaktır. Bu derste Kıbrısın Ilkçağda ve Ortaçağdaki durumu ile kimler  tarafından yönetildiği ,  Türklerin adaya geldiği süreçte, Kıbrısın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Anadoludan Türklerin getirilerek adaya  yerleştirilmesi,Osmanlı döneminde Kıbrıs kültür ve uygarlığı,ekonomik ve sosyal yaşam,Kıbrısın yönelitiş biçimi, adanın Ingilizlere devri,Ingiliz yönetiminde Kıbrıs Türklerinin siyasi,ekonomik,sosyal vekültürel durumları ile Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.Kıbrıs Türklerinin mücadeleleri,1974 Barış Harekatı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler aktarılarak öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve günümüzü değerlendirmelerine olanak sağlamak.

 

 

 

YABANCI DİL 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ                                                                                                      

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi,

21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

 

KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ

Bu derste, öğretmen adaylarının, genelde Halk Bilimi özelde ise Kıbrıs Türk Halk Kültürü alanında  bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

 

 

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM

Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık,bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal) ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı),uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

 

II. YARIYIL

 

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Bilisim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak isletim

sistemleri, kelime islemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu,

egitimde İnternet kullanımı, bilisim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve

egitimdeki yeri, bilisim sistemleri güvenligi ve ilgili etik kavramları.

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, Bilişim Teknolojilerinin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

 

EĞİTİM FELSEFESİ                                                                                                        

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar   (idealizm,   realizm,   pragmatizm   ve   varoluşçuluk),   eğitim   felsefesi   akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

 

 

 

TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM                                                                                               

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma   türleri:(karşılıklı   konuşmalar,   söyleşi,   kendini   tanıtma,   soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ                                                                                                           

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

MÜZİK

Bu dersin temel amacı okulöncesi eğitimde kullanılan bir müzik aletinin öğretmen adaylarına öğretilmesini sağlamaktır. Dersin kapsamını aşağıdaki konular oluşturmaktadır.

İnsan hayatında müzik,temel  müzik bilgileri, sayımlama ve nota okuma, seslerin Yazılması ve okunması, insan sesinin oluşumu ve insan sesleri, bir müzik aletini tanıma, çalgılarda sesin oluşumu, müziksel işitme eğitimi, tartımlama ve tartım kalıbı dersin temel konularıdır.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                                                                         

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler.  1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

 

 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM   ve EĞİTİM                                                                   

36-72 aylık çocukların fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel kavramlar, ilgili gelişim kuramları, gelişim alanlarını etkileyen faktörler, gelişim özellikleri, gelişim alanlarının ilişkisi.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar; çevre eğitiminin önemi; okul öncesi dönemde çevre eğitimi;okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama (doğada yaşayancanlılar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirliliği, doğal afetler vb.).

 

 

III. YARIYIL

 

 

 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Erken çocukluk döneminde oyunun eğitsel ve gelişimsel değeri; oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma. Oyunun tanımı, oyunun önemi, oyunun gelişimi, oyun kuramları, oyunun toplumsal rolü, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyun etkinlikler iplanlama v e uygulama

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE  PROGRAM VE GELİŞTİRİLMESİ

Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri, Kıbrıs’ta  uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci, uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programı; temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme, okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ

Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin önemi, tanımı, fen eğitiminde ilke ve standartlar, bilimsel süreç becerileri, bilimin doğası, fen eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri, fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi, erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (Wings of Discovery, Tool Kit forearlychildhoodscienceeducation, Eller Hamurda), temel fen eğitimi kavramlarının kazanılması, fen etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

SEÇMELİ 1

Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ

Bu dersin genel amacı; öğretmen adaylarına beden eğitimi ve sporun sağlıklı bir yaşam içiç önemini kavratmak ve bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak, öğretmen adaylarına sportif oyunlarla  ilgili temel teknikleri ve oyun kurallarını öğretmek ve egzersizlerin sağlık üzerine etkilerinin kavratılmasıdır.

Öğretmen adaylarının sportif oyunların temel tekniklerinin yanı sıra oyun kuralları hakkında bilgilendirilmesi, egzersizlerin sağlık üzerine etkileri ve sakatlıklarda ilk yardım konularında bilgilendirilmesi, düzen alıştırmalarında çalışmalar amaçlanmaktadır.

Ayrıca düzen alıştırmaları ve sportif oyunlarla ilgili tekniklerin kazandırılması, spor kültürünün artırılması, milli bayramları kutlama etkinliklerine tören yürüyüş takımı hazırlamak, düzen alıştırmaları ve temel cimnastik formlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama Boyutu: Milli bayramları kutlama etkinliklerine katılım, sportif oyunların temel tekniklerinin uygulanması ve takım oyunu.

 

YABANCI DİLÖĞRETİMİ I

Bu ders, üniversite ögrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyetteokuma, konusma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerinisaglayacak biçimde tasarlanmıstır. Bu derste ögrencilerin “Yabancı Dil ” dersindekazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici baglamlar yaratılmasına, dilin islekligini artırıcı alıstırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletisim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla ögrencilerin dilsel ve iletisimselyetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

OKUL DENEYİMİ

Öğretmenin ve çocuğun okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir eğitim gününü nasıl planladığını, gün içerisinde hangi eğitim süreçlerini yürüttüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını,  günlük akışta hangi etkinliklere yer verdiğini ve nasıl uyguladığını,  sınıf yönetimde kullandığı yöntem ve teknikleri, çocuklarla nasıl iletişim kurduğunu gözlemleme; okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevlerini ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme.

Erkençocuklukbakımveeğitimhizmeti verenkurumlardauygulamaküzeregünlükeğitimakışıve etkinlikleriplanlama, hazırlanmışvegözdengeçirilmişplanlarıerkençocuklukbakımveeğitimhizmetiverenkurumlardauygulama.

 

 

 

IV. YARIYIL

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli

 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ

Bu derste okul öncesi programı öğretmen adaylarını, okul öncesi dönem çocuklarının temel matematiksel düşünme becerilerini kazanmalarına olanak veren öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilecek seviyeye eritirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıda belirtilenler dersin genel içeriğini oluşturmaktadır: Okul öncesi matematiğinin genel yapısı ve kuramsal temeller. Okul öncesi matematiğinin içeriği; sayı kavramları ve temel matematiksel işlemler, geometri ve görsel algı, ölçme, örüntüler ve cebirsel algı, veri analizi ve ifadesi. Okul öncesi dönem çocuklarının matematik ödevleri: Üst düzey ödevler; problem çözebilme, problem oluşturabilme, akıl yürütme, matematiksel dili kullanabilme (örn: matematiksel söylem), matematiksel bağlantılar kurabilme, matematiksel gösterim ve ifadelendirme becerilerini sergileyebilme. Alt düzey ödevler; sayabilme, sıralayabilme, sınıflayabilme, ayırtedebilme, karşılaştırabilme, eleştirebilme, şekillerle formlar ve objeler oluşturabilme, konum belirleyebilme ve ifade edebilme, basit tekrarlı örüntüleri taklit edebilme, basit grafiksel anlatım becerilerini sergileyebilme. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğretim strateji, yöntem ve teknikleri tasarlama ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğrenme mekanları tasarlama ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğretm materyalleri geliştirme ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel becerilerini ölçme ve değerlendirmeErken çocukluk döneminde matematiğin önemi, tanımı, matematik eğitiminde ilke ve standartlar, matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri, matematik eğitimi ve oyun, matematik programları (BuildingBlocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math andScience, BigMathsforLittle Kids), temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık, matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri .Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi(drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru- cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.

 

 

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA                                                                                                            

Eğitimde drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitimde drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitimde drama da özel teknikler, eğitimde dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına eğitimde drama etkinlikleri planlama ve uygulama

 

 

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

Eğitim alanında son teknolojiyi takip etme ve öğrenme hedeflenmektedir. Eğitimi daha verimli hale getirmek ve  fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bilgisayar tabanlı  birçok yazılım ve donanım geliştirilmektedir. Öğretmenlerin en etkili bir şekilde ders  anlatımı ve ders yönetimi için sınıf ortamında öğrenciler tarafından günümüze uygun platformlar geliştirilecektir.Bu platformları anlama,  kullanma , öğretme ve geliştirme  dersin esas hedeflerindendir.

 

 

OKUL ÖNCESİNDE SINIF YÖNETİMİ                                                                                                                 

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar,  sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma sınıf içi iletişim ve etkileşim, çocukla iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, çocukla iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, çocuk, öğretmen, aile iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları (örnekler ve öneriler).

 

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI      

Ruh sağlığı kavramı; çeşitli teoriler; psikolojik olgunluk; çocuk ruh sağlığı ve ruhsal gelişim dönemleri; ruhsal bozuklukların tanımı ve nedenleri; ruhsal bozukluk belirtileri; savunma mekanizmaları; ailede ruh sağlığı; çocukta uyuö sorunları; çocukluk nevroz ve psikozları.Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin [kekemelik,  konuşamamak  (mutizm),  alt ıslatma  (enürezis),  dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

 

YABANCI DİLÖĞRETİMİ II

Bu ders, üniversite ögrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyetteokuma, konusma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerinisaglayacak biçimde tasarlanmıstır. Bu derste ögrencilerin “Yabancı Dil ” dersindekazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici baglamlar yaratılmasına, dilin islekligini artırıcı alıstırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletisim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla ögrencilerin dilsel ve iletisimselyetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir

 

 

 

 

V. YARIYIL

 

 

TÜRK EĞİTİM TARİHİ                                                                                                                                       

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.   Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Kuzey Kıbrıs  eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ    

Sanatın tanımı ve işlevi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi,  bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme,  erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitiminin tanımı ve önemi, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müzede sanat eğitimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitimi ile ilgili kuram ve uygulamalar, çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması.

 

ÇOCUK EDEBİYATI

Dünyada  Kıbrıs ve Türkiye’de  ve dünyada çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Nitelikli ve niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

Bu dersin genel amaçları okulöncesi eğitim verilen okullarda  beden eğitimi aktivitelerinde ve oyunlarda uygulanacak metod ve tekniklerle ilgili öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini artırmak ve çocuklarla oyun oynamalarını öğretmektir.

Bu derste öğretmen adaylarının beden eğitiminin genel tanımı ve amaçları; beden eğitiminin okullardaki amaçları okulöncesi (3 – 6 yaş). Beden eğitimi aktivitelerinde ve oyunlarda uygulanacak metod ve teknikler, hareket öğretiminde izlenecek yollar; uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar; uygulamalarda kullanılacak araçlar ve motorsal öğrenmede basamaklama yöntemlerinin beden eğitimi amaçlarına yönelik olmasıyla ilgili bilgi düzeylerini geliştirme hedeflenmektedir.Uygulama Boyutu: Öğretmen adaylarının beden eğitimi dersi uygulamalarında öğretim yöntemlerini kullanmalarını sağlamaktır. Çocuk oyunlarının, çocukların gelişim özelliklerine uygun hazırlanıp icrasının yapılması.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I                                                                                            

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, günlük eğitim akışı ve etkinlikleri hazırlama (etkinlik planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı etkinlik planını uygulama, istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, portfolyo hazırlama.

 

ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocuklarıtanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri);erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyunve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon

 

 

MÜZİK ÖĞRETİMİ

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimive müzikal becerileri; okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı vebuna uygun repertuar oluşturma; çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçimindedikkat edilecek ölçütler; okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri; okul öncesi eğitim kurumlarındamüzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması; müzik etkinlikleriylebütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli.

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ III

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.:üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye,  oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.

 

VI. YARIYIL

 

ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ                                                                                                                   

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, Kıbrıs’ta özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

 

 

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ                                                                                             

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilim ve temel kavramlar (olgu,  bilgi,  mutlak,  doğru,  yanlış,  evrensel bilgi vb.),  bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI

Bu derste; öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya  gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Kıbrıs ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu konuları işlenecektir

 

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II                                                                                         

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, günlük eğitim akışı ve etkinlikleri hazırlama (etkinlik planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı etkinlik planını uygulama, istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, portfolyo hazırlama.

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

 

OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Okula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler, ilkokula hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazırbulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama. Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken okuryazarlık, okuma becerileri ve alt alanları; alfabe bilgisi (alfabe öncesi aşama, logografik düzeyi, kısmi alfabe aşaması/yarı fonetik düzey, tam alfabe aşaması, birleştirilmiş alfabe aşaması/telaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi, yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı), okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

 

AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI    

Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar, aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri, aile eğitimi modelleri, aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı,  Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram), Kıbrıs ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları, aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri), 0-36 ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi.

 

 

VII. YARIYIL

 

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerleryönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsalsorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumlulukprojelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerinekatılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel kinliklere izleyici, konuşmacı ya dadüzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI III                                                                                          

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, günlük eğitim akışı ve etkinlikleri hazırlama (etkinlik planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı etkinlik planını uygulama, istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, portfolyo hazırlama.

 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA KAYNAŞTIRMA

Kaynaştırma ile ilgili temel kavramlar, kaynaştırma ilkeleri, amaçları, türleri, çocuğun kaynaştırma eğitimine uygunluğunu belirleme, kaynaştırmanın başarısını etkileyen etmenler, kaynaştırma eğitimine hazırlık, kaynaştırma uygulamaları, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), okul öncesi eğitim etkinliklerini uyarlama, eğitim ortamını düzenleme ve değerlendirme

 

 

 

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ                                                                       

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA REHBERLİK HİZMETLERİ

Erken çocukluk döneminde rehberliğin tanımı, temel kavramları, çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları için gerekli rehberlik hizmetleri, psikososyal müdahale hizmetlerinin uygulanması. Kişilik hizmetleri kapsamında çocuğun kendini koruma, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikler, eğitsel açıdan okula uyum ve ilkokula hazırlık etkinlikleri, çocuğun okulu sevmesi, okumaya karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. Erken çocukluk döneminde mesleki rehberliğin önemi, okul öncesi çocuğunu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliğini kapsar.

 

 

 

TRAFİK VE İLKYARDIM

Aile ve çocuk sağlığı, sanitasyon, sık rastlanan hastalıklar ve önleme yolları, sağlıklı yaşam, trafik kuralları, trafik ve toplum yaşamı, ilk yardım.

 

 

SEÇMELİ II

Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM POLİTİKALARI

Kıbrıs’ta, Türkiye'de ve dünyadaki erken çocukluk politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulamalarını inceleme, erken çocukluk politikaları bağlamında öğretmen adaylarının mesleki algı ve anlayışlarını oluşturma,  erken çocukluk politikaları kapsamındaki konulara ilişkin anlayış geliştirme, erken çocukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini açıklama, farklı erken çocukluk programlarının gelişimi, amaçları ve kapsamı ile ilgili karşılaştırmalar yapma, erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası örnekleri inceleme.

  

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI IV                                                                                          

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, günlük eğitim akışı ve etkinlikleri hazırlama (etkinlik planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı etkinlik planını uygulama, istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, portfolyo hazırlama.

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ

Doğum öncesinden başlayarak çocuğun sağlığını etkileyen faktörler, bağışıklama yöntemleri, yaş gruplarına göre sık görülen hastalık ve kazalar , alınabilecek önlemlerin irdelenmesi. Beslenmenin önemi ,besin öğeleri ve besin grupları, yaş gruplarına göre yaşanan beslenme problemleri ve dengeli beslenme kurallarının incelenmesi.

 

 

SEÇMELİ III Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

SEÇMELİ IV Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma.

Bu derste; Okullarda edindiği gözlem ve bilgiler dahilinde sınıf-içinde yaşanan bir öğrenme problemini araştırma konusuna dönüştürebilme, konuyla ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlanması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili ön uygulama yapılarak, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlama, araştırmanın sunumu konuları işlenecektir.

ön uygulaması yapılmış konunun ön-uygulama sonuçlarına göre revize edilmesi, uygulama okulunda nihai uygulama yapılması, toplanan verilerin analiz süreci, uygulama önerilerinin sınıf-içinde uygulanması ve araştırmanın raporlanması ve sunumu konuları işlenecektir.

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER İÇERİĞİ

 

ALAN BİLGİSİ

 

Risk Altındaki Çocuklar için Destek Programları

Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar,sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmişçocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsizçevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler;risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.

 

 

Okul Öncesi Eğitimde Program Modelleri

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İrlanda, Rusya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsviçre, Amerika, Çin, Japonya, Hindistan, Kanada… gibi ülkelerde okul öncesi eğitim modelleri ile, Montessori, Waldorf, ReggioEmilia, PrimaryYears Program, High Scope, Bank Street, Creative Curriculm, Cooperative …gibi popüler eğitim modelleri.

Değerler Eğitimi

Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

Okul Öncesinde  Çocuk Oyunları

Halk biliminde geleneksel çocuk oyunları, bu oyunların eğitimsel, kültürel değeri, unutulmuş veyaunutulmaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hatırlama ve yeni nesillere aktarma;bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları;geleneksel ve günümüzde uygulanan oyunların çocukların gelişim alanlarına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama,

 

Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi

Dil gelişimi ve aşamaları; dil kazanımına ilişkin görüşler; dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri;yaşlara göre kavram gelişimi, kavram gelişimine yönelik yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması;dilin semantik ögesinde kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil gelişimindekiilişki, değerlendirme.  

 

Erken Çocuklukta Yaratıcılık  ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri

Yaratıcılığın tanımı; yaratıcı düşünmeyi açıklayan kuramlar; yaratıcılığın boyutları; çocukta yaratıcılığıngelişimi; yaratıcılık ve zekâ ilişkisi; yaratıcılık ve sanat alanları; yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığıetkileyen etmenler, yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü; yaratıcılığın değerlendirilmesi; okulöncesi eğitim programına uygun yaratıcı etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

Okulöncesi Kurumlarında Yönetim ve Liderlik

okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan ya da çalışacak olan yönetici ve öğretmenlerin kurumsal özellikleri bilerek ve yönetim esaslarını kavrayarak çalışmalarında başarılı olma yollarını bulmalarında yol gösterici olmaktır. Bu bakımdan bu kitapda yönetim ve liderliğin temel konularına değinmekle birlikte, okul öncesi eğitim kurumlarındaki yönetimsel yapının çocukların gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verebilecek şekilde liderlik özellikleriyle birleştirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Altıncı bölümde verilen örnek olaylar ve sorgulamaların, okul öncesi eğitimcilerine ve yöneticilerine yaşanan olayların çözümünde yardımcı olacağı

 

Çocuk  ve iletişim

İletişim ve iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim yöntemleri, iletişim engelleri, etkin dinleme, ben dili, sen dili, ebeveyn tutumları ve iletişim, çocukla etkili iletişim ve etkili iletişim teknikleri, çocuğun yakın çevresiyle iletişim

 

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi

Farklı ülkelerde eğitim sistemi, farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin tarihçesi, yaygınlığı, kurumtürleri, program türleri, eğitim ortamları, aile katılımı, özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması,okul öncesi eğitimde öğretmen yetiştirme sistemi.

 

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

 

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemigelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocuklukdönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocuklukdönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

Eğitimde Ahlak Ve Etik

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal,kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim,öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar,veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, velilerve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’dekamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar,etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

 

Kapsayıcı Eğitim

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitiminhukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar;kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimdetutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcıeğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyaldestek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerindekapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları

 

Yetişkin Eğitimi Ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi,yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyleilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamıve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

 

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlıkve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli;tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayanözellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma,yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme-

 

 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Davranışçı öğrenmeden, bilişselci ve yapılandırmacı öğrenmeye geçiş sürecinin değerlendirilmesi, eğitimde yeni yaklaşımların incelenmesi, proje tabanlı öğrenme, problem tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, bilgisayar temelli öğrenme, çoklu zekâ kuramı uygulamaları, beyin temelli öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kavramsal değişim ve kavram yanılgıları, yeni yaklaşımların farklı konu alanlarında eğitim durumlarına uygulanma çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi.

 

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

 

Müze Eğitimi

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğiningelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlıkilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserleresahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

 

Türk Folklorü Ve Modern Danslar

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarındayöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay vekaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöreselfigür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarınınsahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

 

 

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığınnedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamdarisk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetinrolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılıkile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci

 

İnsan hakları ve Demokrasi eğitimi

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımlarıve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insanhakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasieğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okulve sınıf ortamı.

 

Mesleki İngilizce

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar;temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar;öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme veanlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözelbeceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma,kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak

yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları

 

Türk İşaret Dili

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler;ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilindeşekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi;sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlamtürleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

Meslek Etiği

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen

 

Tiyatro Uygulamaları

Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles’ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.

Ekoloji ve Tarım

Dersin amacı Çevre faktörleri ile bitkisel ve hayvansal organizmalar arasındaki ilişkileri öğretmektir.  Bitki, doğal kaynak ve insan, Bitki, doğal kaynak ve çevre, Bitki ve iklim, Bitki ve tarı, Tarımsal faaliyet ve çevre, Tarımsal faaliyetlerin iklim, toprak ve diğer etkenler üzerindeki etkilerini öğrenir değerlendirir.

 

Satranç

Dersin amacı satranç ile ilgili temel konu içeriklerini teorik ve uygulamalı olarak vermek.Satrancın tanımını ve tarihçesini açıklayabilme, Satranç oyun kurallarını anlayabilme ve uygulayabilme, satrancın temel becerilerini kavrayabilme ve uygulayabilme,Satranç taktiklerini kavrayabilme ve uygulayabilme,Satranç antrenörlük ve öğretim becerilerini kavrayabilme, Satrançta uygun öğretim yöntemlerini kullanabilme

 

Toplumsal Cinsiyet çalışmaları

Bu ders tüm disiplinlerden öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturma ve artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders, başlangıç düzeyinde, toplumsal cinsiyet kavramı, çalışma yaşamı, eğitim, medya, hukuk ve siyaset alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve  toplumsal cinsiyet ve sözü geçen alanların ilişkisini açıklayan kuramları içermektedir.Cinsiyet nedir? Toplumsal cinsiyet nedir? Toplumsal Cinsiyet Eşitliği nedir? Toplumsal Roller, Dil ve Toplumsal Cinsiyet , Dünya'da Feminist hareket ve Toplumsal cinsiyet eşitliğine farklı feminist yaklaşımlar,ülkemizde ve dünyada Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet,  İş hayatında Toplumsal Cinsiyet, Siyasette Toplumsal Cinsiyet, ülkemizde ve dünyada Kadına Karşı Şiddet,AB kadın-erkek eşitliği politikaları,  Kadın Erkek Eşitliğinin sağlanmasında Türkiye'de yapılan yasal değişiklikl

Çocuk Haklarının Eğitimi

Çocuğun tanımı ve çocukla ilgili yasal düzenlemeler, çocuk hakları sözleşmesinin içeriği, temel esasları ve ilkeleri, aile ve çocuk refahı, genel olarak  veeğitim öğretimde  çocuk istismarı ve ihmali, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik koruyucu önlemler, çocuk işçiliği, suça sürüklenen çocuklar, boşanma ve çocuk, korumaya muhtaç çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar, özel gereksinimli çocukların hakları, çocuk hakları ve koruma konusunda işbirliği planlama.

Bedenle Müzik Oyunları

Müziğe ilişkin temel kavramlardan ritimsel algının gelişimi, ses, tempo gelişimi, bu kavramlarıngelişim alanları ile ilişkisi; eğitim ortamı düzenleme, ritim-ses-tempo ve dans çalışmaları, yaratıcıhareket ve dans, müzikli öykü

 

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi;Dünyada ve ülkemizde uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimdekullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimive bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerininbelirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme, sanal ortamda eğitim uygulamaları

 

 

 

 

Ev İdaresi ve yönetimi

Ev yönetimi ile ilgili temel kavramlar, tanımlar, ev yönetiminin amaçları; ailenin tanımı, ailede yaşam dönemleri, ailede yetki, görev ve sorumluluk paylaşımı, aile ve diğer sosyal kurumlarla ilişkiler, ailede kaynaklar(zaman, para, enerji…) ve kaynakların etkili kullanımı, ailede iş ve verimlilik, aile ekonomisi, ailede sorun yaratan konular ve olası çözüm yolları, evlilikte çözülme ve boşanma, ev araçları, ev ve giyim eşyaları, ailede sağlıklı beslenme ve beslenme bilinci

 

 

 

Sanal Ortamda Eğitim Çalışmaları

Uzaktan eğitim, internet ve eğitim,Kıbrıs ve dünyadaki gelişmeler, konuyla ilgili yasa, tüzük veya yönetmelikler, Özerklik (Otonom) ve Bağımsızlık Kuramları, Sanayi Kuramı, uzaktan eğitim kavramları, uzaktan eğitim modelleri, Internet Temelli Uzaktan Eğitimin Teknoloji Boyutu, uzaktan eğitimin geleceği,sanal gerçeklik ve eğitimde kullanılması, sanal ortamların eğitimdeki kullanırlığı ile ilgili değerlendirmeler, sanal ortamda öğrenme.

 

Okulöncesi Eğitimde Çocuk ve Müzik Kültürü

Okulöncesi Eğitimde Çocuk ve Müzik Kültürü dersinin genel amacı öğretmen adaylarının anaokulu ve ana sınıfta öğretilebilecek müzik biçimlerini, türlerini, ritmik, melodik ve armonik yapılarını tanımalarını sağlamak; bu amaç doğrultusunda gerekli kuramsal ve işitsel becerileri sağlayarak uygulama aşamasına en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamaktır.  Bu derste okulöncesi müzik eğitimine ilişkin müzik kültürü edinilmesi amacıyla ses aralıklıarı, temel akorlar, ritim çalışmaları, uygulamalı ritim çalışmaları, çoksesli sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler müziklere ilişkin seçilmiş örnekler, şarkı söyleme ve çalgı çalma  ile ilgili bilgi ve uygulamalar çalışılmaktadır